Cennik - 2018/2019

+ uczniowie szkół podstawowych 
   rocznie - 1300 zł płatne w 10 ratach po 130 zł
+ uczniowie gimnazjum z przygotowaniem do Egzaminu Gimnazjalnego

   rocznie - 1300 zł płatne w 10 ratach po 130 zł
+ uczniowie szkół średnich z przygotowaniem do Egzaminu Maturalnego     rocznie - 1500 zł płatne w 10 ratach po 150 zł 

+ osoby dorosłe na poziomie podstawowym i zaawansowanym 
   rocznie - 1300 zł płatne w 10 ratach po 130 zł
+ zajęcia indywidualne - korepetycje
   pomoc w odrabianiu prac domowych, przygotowanie do testów - 40 zł / h