Obowiązek informacyjny RODO

25 maja 2018 Obowiązek informacyjny (na podstawie art. 13 RODO)

Przeczytaj uważnie poniższe informacje. Dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej firmie.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
English Academy Szkoła Języków Obcych Anita Korąkiewicz NIP 847-147-56-98, jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Jak mogę się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony moich danych osobowych?
We wszelkich sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony możesz się z nami skontaktować telefonicznie tel. 790539444, przez formularz kontaktowy na stronie www.englishacademy.olecko.pl, e-mail: szkola@englishacademy.olecko.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: ul. Kamienna 1a/ lok. 29, 19-400 Olecko

Jakie dane przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych. Podanie tych danych jest konieczne w celu przyjęcia na listę naszych studentów:
a) Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer telefonu kontaktowego
b) Poziom zaawansowania znajomości języka obcego

Jakie są cele i podstawy przetwarzania?
Zgodnie z ustalonymi przez nas czynnościami przetwarzania, przetwarzamy Twoje dane:
- w celu przedstawienia naszej oferty na podstawie Twojej zgody lub Twojego zapytania ofertowego (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO);
- w celu wpisania na listę uczestników kursu języka obcego na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celach analitycznych, tj. doboru odpowiedniego kursu językowego do Twoich potrzeb i Twojego poziomu;
- w celu optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu marketingu bezpośredniego, w tym analizy archiwalnych kampanii reklamowych.
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Komu powierzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w uzgodnionym z nami zakresie. Nasi podwykonawcy to: nauczyciele/lektorzy oraz biuro rachunkowe: Credit.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
1. Dane, które otrzymaliśmy od Państwa przy zapisie na kurs językowy zostaną usunięte po ukończeniu kursu językowego w naszej szkole.
2. Dane związane z Twoim poziomem zaawansowania oraz postępami w wykupionym przez Ciebie kursie językowym
przechowujemy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończył się kurs.

Jakie są Twoje prawa?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
a) Prawo dostępu do swoich danych
b) Prawo otrzymania kopii swoich danych
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W dowolnej chwili możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli stwierdzisz, że:
- Twoje dane są nieprawidłowe
- nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych
- nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych lub jeśli wniosłeś sprzeciw, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
d) Prawo do sprostowania swoich danych.
e) Prawo do usunięcia danych. Jeśli stwierdzisz, że nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili zażądać od nas ich usunięcia.
f) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych w tych celach, zaprzestaniemy przesyłania naszych ofert.
g) Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji. W sytuacjach szczególnych, prawnie uzasadnionych, masz prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
h) Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do:
- otrzymania od nas swoich danych w powszechnie używanym formacie
- zlecenia nam bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu.
i) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku stwierdzenia, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć odpowiednią skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dawniej: GIODO] lub innego właściwego organu nadzorczego.
j) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.